Bursa Şubesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması son katılım tarihi 1 Aralık 2018’dir. “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Harita ve Kadastro Mühendisliği şehirlerin oluşumu ve gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisliğinin başlıca görevlerinden biri memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların (ev, arsa, tarla vb) sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü tapu sicilinin temelini oluşturmaktır.

Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Mansiyon (2 adet) 500.- TL
Özel Ödül 500.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 100.- TL
Satın Alma (En fazla 20 adet) 100.- TL

Detay ve katılım için tıklayınız…

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here