School education background
School education background. School backpack with stationery on white wooden table. Top view with copy space.

”Eğitimden Bir Kare” Ulusal Fotoğraf Yarışması son katılım tarihi 5 Nisan 2020’dir. Fotoğraf yarışmasına katılım ücretsizdir. “Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) „Eğitimden Bir Kare‟ Ulusal Fotoğraf YarıĢması”, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Eğitim-Bir-Sen tarafından gerçekleĢtirilecektir.

Yarışmanın konusu ve amacı Yarışma, eğitimin/eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı konu edinmektedir. Yarışmayla eğitimin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle buluşturmak, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturmak amaçlanmaktadır.

  • Yarışma, eğitimin/eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı konu edinmektedir.
  • Yarışmayla eğitimin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle buluşturmak, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturmak amaçlanmaktadır.

Ödüller:

  • Birincilik 5.000.- TL
  • İkincilik 3.000.- TL
  • Üçüncülük 2.000.- TL
  • Mehmet Akif Ġnan Özel Ödülü 1.500.- TL
  • Sergileme (En fazla 50 adet) 250.- TL

Detay ve katılım için tıklayınız…

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *