Sosyal Medya

Fotoğraf Yarışması

Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam”

Yayınlandı -

/

Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” Foto Video

Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” son katılım tarihi 4 Aralık 2022’dir.

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Ankara’nın turizm potansiyelinin ortaya konulması amacıyla, ilin doğal güzellik ve
çeşitliliğini yansıtan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından korunan alan olarak
belirlenen bölgelerine dikkat çekmek üzere “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam”
temalı fotoğraf yarışması düzenlenecektir.
Milli park, tabiat parkları, tabiat anıtları, sulak alanlar taşıdıkları özellikleri itibariyle
devletler tarafından koruma altına alınmış bölgelerdir. Coğrafi ve kültürel açıdan değer taşıyan
bu alanlar tarihi ve estetik güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.
Yarışmanın amacı, Ankara ili dahilinde bulunan Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve
Sulak Alanlarda yaşayan yabani hayvanlar (Fauna) ve bitkiler (Flora) ile peyzaj güzelliklerinin
fotoğraflarının üretilmesini sağlayarak Ankara’nın zengin doğal
çevresinin tanıtımını sağlamaktır. Doğal bitki ve hayvan varlıkları ile peyzaj değerlerinin
fotoğraf yoluyla belgelenmesi, anılan doğal varlıkların korunmalarına katkı sağlayacağı gibi,
Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Sulak Alanların Ankara’nın turizm potansiyelinde daha
iyi değerlendirilmelerine hizmet edecektir.

Kategoriler:

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli
veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam”

Koşullar:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Ankara sınırları içerisinde yukarıda yer alan
bölgelerde çekilmiş olması zorunludur. Yarışmaya, “Ankara’nın Korunan Alanlarında Doğal
Yaşam” kategorisinde, kategori açıklamasında belirtilen fotoğraflarla katılım sağlamak
mümkündür. Katılımcılar, eserlerinin kategoriye uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür. Eserin
kategori kriterlerine uygun olmaması durumunda, yarışma başvurusu geçersiz
sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
c. Her katılımcı en fazla 5 adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışmaya
katılabilir.
ç. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları
dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların buradan indirecekleri
Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma
sekretaryasına göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı
katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
d. Daha önce Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödül ve
sergileme alan eserler ile bunların kadraj farklılığıyla oluşturulmuş fotoğraflar yarışmaya
katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Diğer şartlar için şartnameyi inceleyin.

Ödüller:

Birincilik : 7.000.- TL ve TFSF Altın Madalya
İkincilik : 5.000.- TL ve TFSF Gümüş Madalya
Üçüncülük : 3.000.- TL ve TFSF Bronz Madalya
Mansiyon (3 adet) : 1000.- TL ve TFSF Mansiyon Madalya
Sergileme (24 adet) : 500 – TL

Şartname ve detaylar için tıklayınız…