Sosyal Medya

Fotoğraf Yarışması

“Balya’da Yaşam” 1’inci Ulusal Fotoğraf Yarışması

Yayınlandı -

/

“Balya’da Yaşam” 1’inci Ulusal Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Haber

“Balya’da Yaşam” 1’inci Ulusal Fotoğraf Yarışması son katılım tarihi 19 Aralık 2022’dir. Fotoğraf yarışmasının konusu ve amacı:

a. Konu: “Balya’da Yaşam” dır.
Balıkesir merkeze 50 km. mesafedeki ilçenin kurulduğu tarih ile ilçenin adının nereden
geldiği kesin olarak bilinmemektedir. İlçe Helenestik ve Roma dönemlerine ait iskân
kalıntılarının yanında Grek ve Pers uygarlıklarına ait tümülüsler de tespit edilmiştir. Rakımı
237 m. Olan ve 46 mahallesi bulunan Balya ilçesinin nüfusu 13141’dir. İlçe ekonomisi daha
çok tarıma dayanmakla birlikte, başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır ve nohuttur.
Meyvecilik, bağcılık, hayvancılık ve ormancılık ekonomisinde önemli yer tutar. BalıkesirBandırma karayolunun 13. Kilometresinden, Şamlı’ya ayrılan yola 22 km. uzaklıkta olan kaplıcanın, romatizma, siyatik, kireçlenme ve bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte ve yerli turist çekmektedir. 19. Yüzyılda Fransızlar tarafından işletilen Balya kurşun madenleri, kapitülasyonların kaldırılmasıyla 1930 yılında üretimini durdurmuştur. Aradan geçen uzun
yıllardan sonra, bir madencilik şirketi tarafından, uzun süren arama faaliyetleri sonucunda,
yer altı maden işletmeciliği yaparak, kurşun ve çinko madeni üretimine başlamıştır. Ayrıca
son yıllarda da şaraplık üzüm üretiminde de gelişme kaydedilmektedir. Çukurcak
Mahallesinde tesis edilen bağlarda üretilen üzümler ile Ilıca Mahallesinde şarap üretimi
yapılmaktadır.

Bu tanıtıcı anlatımlar eşliğinde, Balya ilçesinin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunmak,
ilçemizin sosyal, tarımsal, tarihsel, kültürel ve sanatsal kalkınmasına ivme kazandırmak, birey
ve toplum yaşamından kesitler sunmak, tarihsel geçmişini ve doğal güzelliklerini hatırlamak,
giyim kuşam, yemek, örf, adet ve geleneklerini yansıtan ve yaşatan görsellerin getirdiği
güzellik ve özellikleri ile yansıtmalarını ve bu süreçlerin önemi, katılımcı yarışmacılardan bekleniyor.


b. Amaç: Teknik, görsel estetiğinizi ve anlatım biçiminizi,en vurgulu bir biçimde kullanılması isteniyor.

Yarışma Kategorileri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür.
Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b. Yarışma Balya Belediyesi çalışanları, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcilileri ile
birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik,18 yaşını doldurmuş amatör ve
profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık
kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
c. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Balya ilçe sınırları içerisinde çekilmiş olması
zorunludur.
d. Her katılımcı en fazla 4 adet sayısal renkli veya siyah beyaz eserle yarışmaya
katılabilir.
e. Yarışmaya daha önce veya bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka
herhangi bir yarışmada ödül alan, ya da bu fotoğrafların kadraj/deklanşör farklılığı ve / veya
bir kısmının kesilmesi ile oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma
organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
etmez.

Ödüller / Sergilemeler:

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 10.000 TL + Plaket
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 8.000 TL + Plaket
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 6.000 TL + Plaket
TFSF Mansiyon (3 Adet) : 3.000 TL
Balya Belediyesi Özel Ödül : 3.000 TL
Sergileme (En fazla 30 Adet) : 750 TL
Satın Alma : 750 TL
Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan,
uygun gördüğü kadarını, en az sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

Detay için tıklayınız…

Katılım için tıklayınız…
(TFSF internet sitesine yönlendirileceksiniz.)